Expertisecentrum meertaligheid

Logopediepraktijk ’de Wingerd’

Eline Smit-Hutter

De Praktijk

In de logopediepraktijk ‘de Wingerd’ werken 3 logopedistes, Eline Smit-Hutter, Ismay Ko en Sannah Brandwijk.

De praktijk werkt intensief samen met andere praktijken in en rond Alkmaar en met andere hulpverleners in o.a. de Kindercirkel.

Eline heeft sinds 1979 haar eigen logopedie praktijk, waar ze veel ervaring heeft opgedaan met zowel kinderen als volwassenen. Ze begon in Bergen, heeft daarna 20 jaar in Den Haag een grote praktijk gehad en van daaruit veel voor verpleeghuizen gewerkt. Ze heeft zich in 2007 opnieuw in Bergen gevestigd met een ‘dependance’ in Alkmaar.

Ismay werkt sinds mei 2013 voor de praktijk. In 2003 is zij afgestudeerd als logopedist aan de Hanzehogeschool te Groningen en daarna heeft de studie Eerste graad docentenopleiding HGZO aan de Vrije Universiteit te Amsterdam gevolgd. Eerst heeft zij als logopedist bij de GGD Hollands Noorden gewerkt en daar vooral de spraaktaalscreening gedaan op alle basisscholen in Alkmaar en omgeving. Sinds 2014 werkt ze voor de praktijk.

Sannah Brandwijk is in 2007 afgestudeerd als leerkracht. Na enkele jaren in het onderwijs is zij de opleiding logopedie gaan volgen. Na het afronden van haar opleiding in 2014 heeft zij waargenomen op een andere praktijk en vervolgens daar in dienst geweest. De combinatie onderwijs en logopedie is erg leuk dus nu werkt zij als logopediste voor “de Wingerd” en staat zij de rest van de week als juf voor de klas.

Ismay Ko

Sannah Brandwijk