Logopediepraktijk ’de Wingerd’

Logopedie zit in het basispakket, zowel voor kinderen als voor volwassenen. De basisverzekering dekt in bijna alle situaties de logopedische klachten waarvoor u bent doorverwezen. Logopediepraktijk de Wingerd heeft contracten afgesloten alle zorgverzekeraars in Nederland. De behandeling wordt dan ook meestal door uw zorgverzekeraar vergoed. Houdt u wel rekening met het wettelijk eigen risico dat geldt voor iedereen vanaf 18 jaar.

De behandelingen worden vrijwel altijd direct door ons bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht.

 

In de volgende gevallen moet u zelf de rekening betalen:

· Indien u een zogenaamde ‘restitutiepolis’ heeft. U moet de rekening dan zelf indienen bij uw verzekering.

· Indien u niet verzekerd bent op de datum van de behandelingen.

· Indien u na 8:30 van de dag van de afspraak afbelt bij de logopediste waarmee u een afspraak heeft, krijgt u een rekening met het ‘verzuimtarief’, dat is 75% van onderstaande tarief voor een ‘reguliere individuele zitting’.

· Ook het opstellen van specifieke verslagen (bijv. ten behoeve van de aanvraag voor een ‘rugzakje’) en deelname door de logopedist aan besprekingen op school vallen niet onder de dekking van de verzekering en moet u zelf of de school betalen.

· We hanteren de laatst gepubliceerde NZA tarieven:

· Intake en onderzoek na verwijzing     € 81,06

· Individuele zitting reguliere logopedie € 40,53

· Andere werkzaamheden per uur         € 81,06

                      

Als u een rekening krijgt gelden de volgende betalingsvoorwaarden: 

· Betaling voor de logopedische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum.

· Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de logopedist vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt. 

Wie betaalt?

Expertisecentrum meertaligheid