Logopediepraktijk ’de Wingerd’

Wanneer logopedie?

Wanneer er sprake is van ιιn of meerdere aspecten die hieronder zijn beschreven kunt u contact opnemen met onze praktijk.


Spraak 
• het niet of niet goed uitspreken van klanken 
• moeite met de vorming van bepaalde klanken 
• slissen 
• onduidelijk spreken
• binnensmonds spreken 
• open en gesloten neusspraak 
• openneusspraak t.g.v. schisis
• te snel spreektempo 

Taal 
• niet of nauwelijks spreken 
• vertraagde/ afwijkende taalontwikkeling 
• niet op gang komen van de taalontwikkeling 
• onvoldoende taalbegrip en/of taalgebruik 
• beperkte woordenschat 
• moeite met zinsbouw/vertellen van verhalen 
• moeite met verwoorden van gedachten/belevenissen 

Adem en stem 
• onvoldoende adembeheersing 
• heesheid of stemklachten door verkeerd stemgebruik 
• heesheid of stemverlies na ziekte of operatieve ingrepen 
• hyperventileren 

Afwijkend mondgedrag 
• open mondgedrag 
• mond-ademen 
• kauwproblemen 
• duimzuigen/vingerzuigen 
• afwijkend slikpatroon

• veelvuldig kwijlen


Eten en drinken 
• eet en drinkproblemen bij baby’s/(jonge) kinderen 
• slikproblemen 

Neurologische stoornissen 
• ziekte van Parkinson 
• spraak- en taalproblemen t.g.v. hersenbeschadiging: Afasie, dysartrie, 
• dysfagie (slikproblemen na een beroerte) 

Auditieve vaardigheden/horen 
• gehoorproblemen 
• verminderde klankwaarneming 
• zwakke auditieve vaardigheden 

Expertisecentrum meertaligheid