Logopediepraktijk ’de Wingerd’

Wat te doen?

Verwijzing 
Logopedisch onderzoek en vervolgens behandeling kan alleen plaats vinden na verwijzing door huisarts, specialist, tandarts of orthodontist.

 

Identificatieplicht
Als u medische zorg nodig heeft, moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien aan de zorgverlener. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte. Ouders moeten dus voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een zorgverlener gaan.  


Aanmelding 
Wanneer er mogelijk logopedische problemen zijn bij u of uw kind, dan kunt u zichzelf of uw kind telefonisch bij ons aanmelden (zie pagina ’ons adres’).

Graag dit formulier invullen en meenemen naar uw afspraak.

Intake en onderzoek
Bij een eerste afspraak vragen wij u het volgende mee te nemen:

· Verwijzing van huisarts, tandarts of specialist

· De gegevens van uw verzekering (verzekeringspas)

· Het legitimatiebewijs van degene die les gaat krijgen

· verslagen van onderzoeken (indien van toepassing)

· en het ingevulde formulier

 

Vervolgens bespreken we de hulpvraag: de voorgeschiedenis en de factoren die van belang zijn bij het ontstaan en eventueel in stand houden van het probleem worden in kaart gebracht.

Als uw kind naar de praktijk komt, wordt U gevraagd te tekenen voor de huisregels. Onder voorwaarden geven we les op enkele scholen, daarbij gelden de huisregels voor op school.


Behandelingen
Er wordt uitsluitend op afspraak behandeld. De tijd wordt in overleg met u vastgesteld en is (meestal) een wekelijks vast terugkerend tijdstip. Een andere behandelfrequentie is in overleg mogelijk.

 

Afronding

Aan het eind van een behandeltraject wordt er een eindverslag gemaakt. Dit is een verslag voor de verwijzend arts en u zelf. Wanneer de behandeling is afgerond, wordt er zo nodig een afspraak voor controle gemaakt.

 

Uw mening over onze praktijk is belangrijk om onze kwaliteit te blijven verbeteren. We zullen u vragen of u een vragenlijst hierover in wilt vullen.

U krijgt dan een e-mail met het verzoek om de logopedist, de behandeling en de praktijkruimte te beoordelen. Dit gaat geheel anoniem. U bent dus vrij om uw mening te geven.

Samenwerking 
De ervaring leert dat een probleem in sommige gevallen een multidisciplinaire aanpak vereist. Om die reden hebben wij veel contact met onder andere collega logopedisten, leerkrachten, intern en/of ambulant begeleiders, huisartsen, consultatiebureau, peuterspeelzalen, integrale vroeghulp en andere (para-)medici. 

De praktijk werkt intensief samen met andere praktijken in en rond Alkmaar en met andere hulpverleners.

 

 

Expertisecentrum meertaligheid