Logopediepraktijk ’de Wingerd’

Wat te doen?

Verwijzing 
Logopedisch onderzoek en/of logopedische behandeling kan plaats vinden na verwijzing van huisarts, specialist, tandarts of orthodontist.
Voor Bij uitzondering zijn wij ook direct toegankelijk.

 

Identificatieplicht
Als u medische zorg nodig heeft, moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien aan de zorgverlener. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte. Ouders moeten dus voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een zorgverlener gaan.  


Aanmelding 
Wanneer er mogelijk logopedische problemen zijn bij u of uw kind, dan kunt u zichzelf of uw kind telefonisch bij ons aanmelden (zie ’ons adres’).

Zou u zo vriendelijk willen zijn om van te voren uw gegevens (of die van uw kind) in te voeren op dit formulier?


Intake
Bij een eerste afspraak vragen wij u het volgende mee te nemen:

· Verwijzing van huisarts, tandarts of specialist

· De gegevens van uw verzekering (verzekeringspas)

· Het legitimatiebewijs van degene die les gaat krijgen

· verslagen van onderzoeken (indien van toepassing)

· en het ingevulde formulier

 

Anamnesegesprek 

Bij het anamnesegesprek wordt de hulpvraag verder geanalyseerd: de voorgeschiedenis en de factoren die van belang zijn bij het ontstaan en eventueel in stand houden van het probleem, worden in kaart gebracht. Mogelijk wordt er ook al gestart met een onderzoek om wellicht al een diagnose te stellen. 
Als uw kind naar de praktijk komt, wordt U gevraagd te tekenen voor
de huisregels.

Onder voorwaarden geven we les op enkele scholen, daarbij gelden de huisregels voor op school.


Behandeling 
Er wordt uitsluitend op afspraak behandeld. De tijd wordt in overleg met u vastgesteld en is (meestal) een wekelijks vast terugkerend tijdstip. Een andere behandelfrequentie is in overleg mogelijk. Aan het eind van een behandeltraject wordt er een eindverslag gemaakt. Dit is een verslag voor de verwijzend arts en u zelf. Wanneer de behandeling is afgerond, wordt er zo nodig een afspraak voor controle gemaakt. 

Samenwerking 
De ervaring leert dat een probleem in sommige gevallen een multidisciplinaire aanpak vereist. Om die reden hebben wij veel contact met onder andere collega logopedisten, leerkrachten, intern en/of ambulant begeleiders, huisartsen, consultatiebureau, peuterspeelzalen, integrale vroeghulp en andere (para)medici. 

De praktijk werkt intensief samen met andere praktijken in en rond Alkmaar en met andere hulpverleners in o.a. de Kindercirkel.

Expertisecentrum meertaligheid